Ga naar inhoud

Discover and build Wikimedia technology

Find technical documentation, and connect with the developer community behind Wikipedia and other Wikimedia projects.

Aan de slag


Wikimedia-inhoud en data gebruiken

Toegang krijgen tot artikelen van Wikipedia, mediabestanden, gestructureerde gegevens en meer met openbare API's en downloads.


Robots en hulpmiddelen bouwen

Tools and bots make it easier to edit and maintain Wikimedia projects.


Contribute to Wikimedia open source

Help build the Wikimedia ecosystem with open source software.


Connect with the community

Get involved with the Wikimedia technical community, and find opportunities for support and learning.


Hulp krijgen

Find resources to help with questions and troubleshooting.