Przejdź do treści

Learn with tutorials

Follow step-by-step guides to learn the basics of using Wikimedia content and data.

Wyświetl święta z Wikipedii

Dowiedz się, jak używać API MediaWiki do pobierania świąt dla danej daty z Wikipedii. W tym samouczku opisano także sposób korzystania z interfejsu API w celu zalogowania się do Wikipedii i dodania nowych świąt. W tym samouczku wykorzystano język Python i framework Flask.

Wyświetlaj informacje z Wikidanych

Użyj interfejsu API MediaWiki, aby pobrać i wyświetlić informacje z Wikidanych. Dowiedz się, jak artykuły Wikipedii są powiązane z Wikidanymi i jak analizować struktury Wikidanych.

Wyświetlaj zdjęcie dnia

Learn how to use the MediaWiki API to fetch the daily featured picture from Wikipedia. This tutorial uses Python and the Flask framework.

Generuj pomysły na artykuły

Dowiedz się, jak używać interfejsu API MediaWiki do generowania pomysłów na nowe artykuły w Wikipedii. W tym samouczku wykorzystano język Python i framework Flask.

Get started querying Wikidata

Learn how to query Wikidata with SPARQL. This tutorial covers the basics of Wikidata and how to use the Wikidata Query Service.

Search articles by location

Learn how to use the MediaWiki API to search for Wikipedia articles near a specific location. This tutorial uses JavaScript, Python, and the Flask framework.