לדלג לתוכן

לימוד עם מדריכים

מעקב אחר תרגילי קידוד עם הדרכה צעד־צעד.

מדריכים לשימוש בתוכן ובנתונים

Learn the basics of using Wikimedia content and data in your project.

עיון במדריכים

מדיכים לבניית כלים ובוטים

Learn the basics of writing code that interacts with Wikimedia projects.

עיון במדריכים