לדלג לתוכן

שימוש בתוכן ובנתונים

גישה לערכי ויקיפדיה, קובצי מדיה, נתונים מבניים, ועוד, באמצעות API־ים ציבוריים והורדות.

עיון ביישומים מומלצים

See examples of open source apps and data visualizations built with Wikimedia content and data.

לימוד בעזרת דפי הדרכה

Follow step-by-step guides to learn the basics of using Wikimedia content and data.

שימוש בתוכן ויקי

Find open source libraries, get started using the API, or download content in bulk.

גישה לנתונים פתוחים

Explore public data that you can use in research and machine learning.