לדלג לתוכן

קבלת עזרה

היות שהמערכת האקולוגית הטכנית של ויקימדיה מורכבת ומבוזרת, באפשרותך למצוא עזרה ותמיכה במיקומים ובתסדירים רבים ושונים.

חיפוש מסמכים

מציאת מידע טכני עבור מיזמי ויקימדיה.

חיפוש בקוד

חיפוש בכל הקוד של ויקימדיה באמצעות כלי חיפוש קוד.

ערוצי תקשורת

יצירת קשר עם מפתחים ומשתמשי מדיה־ויקי כדי לקבל תמיכה ולשתף ידע.

בדיקת מצב המערכת

בדיקת הבריאות הכללית והביצועים של סביבת הוויקי, וקבלת מידע על נפילות גדולות.