דלג לתוכן

Contribute to Wikimedia open source

לעזור לבנות את הסביבה של ויקימדיה עם תוכנה בקוד פתוח.

ללמוד איך עובדת תקומה

Get the basics of how to contribute to MediaWiki and other Wikimedia open source projects.

תרומה לפי נושא

Find ways to contribute, and connect with others with shared interests.

תרומה לפי שפת תכנות

Choose a project to contribute to based on programming language.

חיפוש בכל המיזמים

Search all Wikimedia open source software projects.

Back to top