Прескокнете до содржината

Технички операции на Викимедија

Најдетеи нформации за инфраструктурата и екипите зад Викимедиината технологија.

Облачни алатки и услуги

Дознајте за споделеното вдомување, податочните служби и друга инфраструктурна поддршка за технички придонеси на Викимедиините проекти.

Надзор врз делотворноста

Надгледувајте ја сегашната и поранешната делотворност на Викимедиините викија.

Безбедносни правила

Прочитајте ги безбедностите правила за подлогата МедијаВики и Фондацијата Викимедија.

Спроведување на програми

Следете ги спроведувањата на програмската опрама на опслужувачи на Фондацијата Викимедија.

Инфраструктура за структурирани податоци

Викибазата е програм со отворен код наменета за соработни бази на знаења и поврзани отворени податоци. Осознајте ја системската архитектура на програмската опрема на која работат Википодатоците.

Техничка инфраструктура

Осознајте ја основната инфраструктура на Викимедија како мрежи, податочни центри и заведување во дневници. Прелистајте ги архитектонските дијаграми.

Постапки на одлучување за техниката

Дознајте зошто и како се донесуваат техничките одлуки и прелистајте ја евиденцијата за донесените одлуки.