Прескокнете до содржината

За почеток

Дознајте повеќе за Викимедиината техника

Истражете ги програмите со отворен код и техничките составници зад Викимедиините проекти.

Осознајте го процесот на разработка

Дознајте како работат проектите на Викимедиината програмска опрема и како да давате свои технички придонеси.

Учете со нагледни упатства

Проследете ги кодните вежби со водичот чекор по чекор.

Прелистајте по програмски јазици

Најдете клиентски библиотеки, примерни прилози и отворени проекти на вашите претпочитани кодни јазици.